Tuesday, March 17, 2009

Happy St. Patrick's Day

I hope all enjoy St. Patrick's Day!

Here is the Our Father in Gaelic. I remember well my grandparents saying this prayer.

Our Father/Ár nAthair:

Ár nAthair atá ar neamh,
go naofar d'ainm
Go dtaga do ríocht
Go ndéantar do thoil ar an talamh mar a dhéantar ar neamh.
ár n-arán laethúil tabhair dúinn inniu
Agus maith dúinn ár bhfiacha
Mar a mhaithimidne ár bhféichiúnaithe féin
Agus ná lig sinn i gcathú ach saor sinn ó olc.
ámén.

Colleen Degnan Johnson
CMJ Office
Fantasy Face Painting

No comments:

Post a Comment